Uncategorized

Місто міжрасових знайомств в Попасна Україна

В пяти верстах от Костополя Ровенского уезда убит вьістрелом из револьвера Янкель Берман.

ХІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція: Історія. Етнографія. Культура (2021)

Убийца задержан. В ночь на 9 октября по дороге между Старой Гутой и Глубочком Барановской волости на проезжавших жителей м[естечка] Барановки в числе шести человек напали для грабителя, из коих один вооружен бьш револьвером, а другой кинжалом. Проезжавшие ограбленьї на сумму 2 руб[лей] 75 коп[еек]. По подозрению в грабеже задержаньї двоє.

Розьіск грабителей производится. При задержании бандити покушались убить Майструка, но безрезультатно. В ночь на 16 октября по дороге между Норинском и Веледниками Овручского тремя вооруженньїми грабителями ограблен житель Веледников Мовша Меламедь на 1 руб[лей]. Грабители разьіскиваются.

В ночь на 17 октября в м[естечке] Олевск Овручского уезда крестьянка Домна Рубинчук по причине постоянньїх споров нанесла в шею спавшему родному сьіну топором рану. Обвиняемая задержана. Днем 18 октября в лесу на 20 версте от Овруча ограбленьї четьірьмя воору¬ женньїми грабителями жители Овруча Зильбербранд и Розенштейн на 2 руб[лей].


  • рішення для знайомств Українськ Україна?
  • просто обідні побачення поруч Дунаївці Україна?
  • Enviado por.
  • швидкість знайомств понад 30 поруч Гола Пристань Україна?

К розьіску грабителей принятьі мерьі. Вечером 22 октября в 21 версте от Овруча в лесу совершено вооруженное нападение трех грабителей на Герша Штейнмана, у которого ограблено руб[лей].

Dados do documento

Розьіски грабителей производятся. Вьістрелом из винтовки Тимощук бьш ранен, отчего скончался. Ночью 18 октября, под Теофиполем Староконстянтиновского уезда убит местньїй єврей Герш Лихтгуртен, задержано троє подозреваемьіх в убийстве и переданьї судебному следователю. Злоумьішленники разьіскиваются. В ночь на 11 октября в квартиру жителя д[еревни] Ставок Владимирского уезда Семена Короткого посредством взлома окна ворвалось пять неизвестньїх вооруженньїх винтовками грабителей, кой ограбили у него руб[лей] наличньїми деньгами и разной одеждьі и обуви всего на суму 1 руб[лей].

В ночь на 13 октября четьіре неизвестньїх грабителя, вооруженньїх револь¬ верами, явились в усадьбу жительницьі д[еревни] Михайловки Житомирского уезда Пелагеи Кучинской, посредством взлома окна проникли во внутрь дома и двумя вьістрелами из револьвера ранили в грудь Кучинскую, которая 19 октября скончалась в губернской больнице, ограбили до 1 руб[лей] и скрьілись. К розьіску злоумьішленников принятьі мерьі. Продовольственньїй вопрос в губернии, в особенности прифронтовой полосе, сильно обострился, прогрессирует непомерная дороговизна на все жизненньїе предметьі первой необходимости, что вьізьівает неудовольствие населення.

Порядок и спокойствие на железньїх дорогах, кроме указанного вьіше случая вблизи ст[анции] Шепетовки, не нарушались.

Навігаційне меню

Население к немецким властям относится недоброжелательно, замечается скрьітая вражда. В связи с текущими собьітиями настроение населення несколько повьішенное. В некоторьіх местах губернии распространяются слухи, что в Австрии и Германии началась революция, в виду чего немцьі уйдут с Украиньї и придут сюда большевики, с которьіми будет преступлено к разрушению помещичьих имений и уничтожению «буржуев». В Пінську 20 січня я зайшов в германську етапну комендатуру, де мені сказали, що Поліська губерня зо всіми залізницями вже занята большовиками в Пінському повіті знаходився тоді ІЛ піший червоноарміський полк.

Там же я освідомився, що декотрі слухачі моєї канцелярії теж направились в Київ до Міністерства, а решта залишилась на Волині. Яке зараз становище Полісся, мені не відомо, но взагалі серед населення завжди панувала прихильність до большовизму. При цьому прошу об асигнуванню мені необхідної суми для задоволення підвладних служачих платнею, котрої вони не отримували ще з грудня місяця минулого року, згідно прилучаємому розсчету.

По друге, бачучи непевне становище на фронті Старокостянтинівським, я найшов раціональним і з боку продуктивності праці більш доцільним, коли Старокостянтинівський повіткомісар замешкає для урядовання в м[істі] Волочиську, ніж деінше, позаяк Старокостянтинів ввесь час переходив з рук в руки і тому наказав йому 23 червня виїхати туди і там розпочати працю. Дійсно він туди виїхав і звідтіля мене інформував через спеціяльного гонця.

Для відновлення адміністративного апарату і для інформації населення в південно-західній частині Кременецького повіту, а саме в Вишневецькій і Ямпільській волостях, мною туди були післані Кременецький повіткомісар і голова Кременецької повітової «Трудової ради», які мали проїхати на місце через Галичину.

З огляду на те, що ситуація на тім фронті за останній час значно погіршала, бо навіть Волочинськ захоплений большовицькими бандами, і, значить того клаптя території Волині, на якій я міг би ще працювати, не залишилось в даний мент за нами, то я особисто і повіткомісари: Луцький, Кременецький, Ізяславській, а незабаром можливо приїде сюди Старокостянтиновський, залишались без фактичної праці.

Для відновлення діяльності тих установ і організації нормальної праці необхідно, щоб губерніяльними установами керували люди енергійні, досвідчені і прихильні до української народної справи. Справедливим будівниками сучасної української державності відомо також, часто густо навіть і тоді, коли вже був державний апарат налагоджений, майже більшістю державних установ в губерніях керували люди цілком ворожі до ідеї української самостійності.

Позаяк же голова інституції завжди впливає не тільки на працю, а й на політичний напрямок думок своїх підлеглих, то і не дивно, що число ворогів української державності щоразу побільшувалось. Взагалі вороги українського народу ні в яким разі збудувати Українську Державу не можуть. Завдяки ж тому, що при сучасному бездоріжжі і знищенню большовиками пошти, телеграфу і телефону своєчасно майже неможливо мати зносини з вищою центральною українською владою, а згодом безпорадне становище на Волині далі не можна терпіти, я, тимчасово, себто до дальнішого розпорядження центральної влади, примушений був усунути від головування керуючих деякими установами і призначити на ці посади свідомих українців, або осіб, які, являючись гарними фахівцями, доручаємо'!

Хоч сам одверто проти українства не виступав, але вже одно те, що на такі посади, як губерніяльні ревізори провів за час Директорії через Міністерство фінансів двох одвертих ворогів українства, як от д[обродіїв] Лознякова і Волощиніна. Яко голова установи, був завжди цілком байдужий до дорученої йому справи, що ж тичеться до того, що зветься демократизмом, то ця обмежена людина не здатна навіть збагнути, що то є демократизм, і через те підлягаюча йому інституція за весь час революції стояла на мертвій крапці і виявляла ворожість до української державності.

Сучасний помічник і заступник Волинського губерніяльного комісара. Гарний фаховець акцизної справи. Прослужив в акцизі 25 років, на протязі котрих 22 роки на Волині, де ввесь час старий уряд стежив за ним, яко за «українофілом», а нарешті усунений за це саме з посади і висланий за межі України аж до Володимирської Губерні, де й прослужив, але теж у акцизі, три роки.

Опруч того український письменник і етнограф. Суд залишив і до адвокатури вступив з власної ініціативи в році. Гарний фахівець справ юридичних, людина енергійна, свідомий українець і громадський діяч. Гарний фаховець земельної справи, енергійний громадський діяч і свідомий українець. Доводячи про вищезазначене до Вашого відома, пане Голово Ради народних міністрів Української Народної Республіки, мушу зазначити, що видаючи цього наказу, може і не опираючогося на законах, я примушений силою сучасних обставин теє зробити тільки для добробуту нашої молодої Української Держави.

Слушно чекаю Вашого Високого розпорядження. Мобілізація відбулась частино тільки в трьох волостях. Друга мобілізація відбулась з 29 вересня по 2 жовтня і дала півтори тисячі козаків; затримання дезертирів провадиться. Третя мобілізація вже оголоше¬ на, при чому строк явки призначен з 8 по 11 жовтня; мобілізація ця ще провадиться. В північній частині Звягельського повіту мобілізації перевести не вдалось з огляду на наступ большовиків 17 вересня б[іжучого] р[оку].

Мобілізаційна справа в сучасний мент стоїть дуже гостро, бо повіт зараз немає військового начальника, немає його управління, яке зали ш илось в м[істі] Звягелі, немає і відповідних для переведення мобілізації коштів в кількості приблизно до кар[бованців]. Об цьому телеграфно повідомлено мною Головне управління генерального штабу і державного інспектора того ж управління.

Мобілізація вже оголошена; строк явки від 10 до 19 жовтня. Кадри міської міліції були заповнені; на посади в великій кількості випадків призначені люди більш-менш відповідаючи своєму призна¬ ченню.

11-klas-istorija-ukrajini-strukevych-2021.pdf

Справа обмундирування міської міліції в належну форму була теж майже зовсім скінчена. Взагалі міліціонери і їх начальники мали добрий вигляд дисциплінованої сили. Почала формуватись і охоронна губерніальна сотня, яка евакувалась із м[іста] Житомира і зараз перебуває в м[істі] Старокостянтиніві. На харчування сотні потрібно в місяць карбованців і на обмундирування одночасно карбованців. Апарат міліції Житомирського повіту також відновлен, але події військового часу, на превеликий жаль, припинили продовження праці в цьому напрямку.

Для одержання нових чотирьох сотень потрібні відповідні кошти в кількості карбованців в місяць, а на обмундирування їх одноразово 1 карбованців, яких коштів у мене немає, позаяк ті 3 гривень, які згідно Вашого повідомлення мені асигновано і переведено на Житомир в середині вересня мі[ся]ця я досі не одержав. Штат міліціонерів в південній частині, яка знаходиться в нашій сфері, мається повний. Формування резервної сотні гальмується відсутністю крісів, набоїв і коней, які всі забрані повстанцями і большовиками.

В складі міліції потрібно було б зробити деякі персональні зміни, але це трудно перевести, позаяк, з огляду на близькість фронту і непевність становища, люди бояться вступать в міліцію.

Попасна — Вікіпедія

За відсутністю відповідних коштів форменого одягу немає. На повіті ще бракує до сто вісімдесят людей.


  • Top-Rated Images.
  • пригодницькі побачення Дружківка Україна?
  • знайомства з дівчиною Щастя Україна.
  • витрати на сватання в Коростишів Україна?

Кріси міліціонери мають, але набоїв майже зовсім нема. Кінна сотня організується.

Попасна під обстрілами бойовиків.

Потрібні кошти на обмундирування. Справа дальнішого нала¬ годження міліції гальмується, як цеє мені доносять, втручанням до цього польської військової влади. В нарядах приймали участь представники: губерніяльної народної управи, губерніяльної земельної управи, повітового комісаріату, міської думи, міської управи, жидівської громадської управи, повітової ради селянської, державної інспектури корпуса С[ічових] С[трільців], начальника постачання кошу С[ічових] С[трільців], команди групи С[ічових] С[трільців], команди залоги міста, повітової народної управи, повітового продовольчого відділу.

В справі постачання армії харчами винесена постанова, що маючи на увазі, що продовольчі відділи і земельні управи не встигають задовольняти армію харчами, не маючи в своєму розпорядженню відповідної кількості харчових продуктів, необхідно в найкоротшій строк організувати закупку тих продуктів по граничним цінам. Справу закупки харчових продуктів і фуражу тимчасово покласти на продовольчій відділ народної управи під доглядом державного контролю і інспекції народного господарства.

Для нормального ходу закупок встановить граничні ціни на кожній продукт ціни ції вже вироблені. На провадження операції по закупкам прохати уряд відпустить кредит в 20 карбованців. Відповідальність за виконання цього покласти на волосних сільських урядових осіб. В разі невиконання вимог громадянами, наказ перевести в життя озброєною силою.